Generalforsamling 2022

Dagsorden for generalforsamling

Dagsorden for generalforsamling: 2022.02.05

Tilstedeværende i alt:1) Valg af dirigent


2) Valg af referent


3) Årsberetning og godkendelse heraf


4) Fremlæggelse af regnskab, budget og næste års kontingent.


5) Lukning af konto og brug af penge.


6) Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest en uge før generalforsamlingen.


7) Valg til bestyrelse og én suppleant

a. Formandsposten er på valg.

-Nuværende: Rasmus, genopstiller ikke

b. Et almindeligt bestyrelsesmedlem er på valg.


c. En suppleant8) Eventuelt